lørdag 26. november 2016

Salme 40,8-9


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar