onsdag 1. november 2017

Salme 126,5-6


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar