onsdag 29. november 2017

Salme 139,16-17


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar