Bønneemner


“Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få.                                                                                                

Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!”

(Lukas 10,2)

Arbeidet i Norge:

 • flere faste givere
 • sommerstevnet 2021
 • alle frivillige medarbeidere

NLL Varanasi:

 • alle evangelistene/pastorene og deres familier
 • menighetsplanting
 • evangelisering
 • evangelistopplæringen
 • skolene
 • barnehjemmet

NLCI Bangalore:

 • staben ved Logos Centre og deres familier
 • misjonærene som er involvert i bibeloversettelsesarbeid
 • de 32 pågående bibeloversettelsesprosjektene
 • opplæring av medarbeidere i oversettelsesarbeidet

GI

Gi din pengegave til misjonsarbeidet via bankkonto nr.: 3030 32 75815 

eller ved å benytte Vipps til nr.: 52 93 95


Matteus 4,4


Du kan også støtte oss ved å opprette avtale om testamentarisk gave.
Ta gjerne uforpliktende kontakt om dette.
Om du vil bli en fast støttepartner så kan du fylle ut skjemaet som du finner her.


© Geir Øynes 2018