Bibeloversettelse i India


Har du tenkt på hvordan det ville vært hvis Bibelen ikke fantes på ditt morsmål?  På norsk har vi etterhvert fått ganske mange forskjellige bibeloversettelser både på bokmål og nynorsk.  I India er situasjonen svært annerledes.


Det finnes mer enn 468 språk i India. Bare 74 av disse språkene har hele Bibelen tilgjengelig, ytterligere 76 språk har Det Nye Testamentet tilgjengelig.  For tiden arbeides det med å oversette Bibelen til 118 indiske språk.  Oppgaven er stor og det finnes fortsatt mange språk hvor det mangler en bibeloversettelse.


NLCI (New Life Computer Institute) er en tverrkirkelig indisk organisasjon som ble etablert i 1988.  Pionærmisjonærene Hildur og Arnfinn Andaas var sentrale i etableringen og vi i Bibelmisjonen Nytt Livs Lys har støttet dette arbeidet økonomisk helt siden starten.  NLCI arbeider for tiden med å oversette Bibelen til 32 indiske språk.  Så langt er Det Nye Testamentet ferdig oversatt og utgitt på 17 språk.  Det arbeides kontinuerlig med oversettelser slik at flest mulig kan få lese Bibelen på sitt eget språk.


Bibeloversettelse er ikke bare å få ord ned på papiret med riktig gramatikk.  I de ulike språkgruppene engasjeres de troende for å lære å lese Bibel-delene de har tilgjengelig og bli oppbygd åndelig av det.  Det drives leseopplæring og gjøres lydinnspillinger av Skriften slik at den blir tilgjengelig for analfabeter.  Det gis også hjelp til menigheter og troende for å skrive og spille inn evangeliske sanger og salmer på deres eget språk.  I tillegg til dette finnes også diverse sosiale hjelpeprogram for de ulike lokalsamfunnene.  Alt for å løfte mennesker opp og gi dem et bedre liv.


NLCI samarbeider med de andre organisasjonene som driver med bibleoversettelse i India.  Dette samarbeidet er viktig slik at ressursene blir brukt på en fornuftig måte.  Før man starter et oversettelsesarbeid gjøres en undersøkelse av språkgruppen og samfunnet.  Man ser blant annet på hvor mange kristne det finnes som snakker det aktuelle språket.  Hvor mange er som har dette språket som sitt eneste språk? Finnes det et skriftspråk?  Hvor mange kan lese og skrive? Hvor mange kirker finnes det og hvem vil samarbeide om bibeloversettelse?  NLCI er eksperter på disse undersøkelsene og har laget fullstendige rapporter for hele 370 språk.  Dessuten er det et viktig arbeidsområde å utvikle dataprogramvare for bibeloversettelse og gjøre Bibelen tilgjengelig på digitale plattformer.


Kjære deg som leser dette. Vil du stå sammen med oss og støtte dette viktige arbeidet?

Du kan støtte på to måter:

BE

Ta arbeidet med i dine bønner.  Be for arbeidet, misjonærene og de ulike folkegruppene NLCI arbeider blant. Nevn gjerne behovet for forbønn i din bønnegruppe eller i bønnemøter du deltar i.

GI

Du kan bli fast giver eller gi en engangsgave.  Vi i Bibelmisjonen Nytt Livs Lys sender hver måned innsamlede midler til NLCI India.  Ingen av oss som arbeider for saken i Norge får noen lønn, alt arbeid er på frivillig basis og vi har svært små administrasjonskostnader. 


Gi din pengegave til misjonsarbeidet via bankkonto nr. 3030 32 75815 

eller ved å benytte Vipps til nr. 52 93 95

 
Matteus 4,4

 
Du kan også støtte oss ved å opprette avtale om testamentarisk gave.
Ta gjerne uforpliktende kontakt om dette.

© Geir Øynes 2018