India


To gode samarbeidspartnere

Vi er stolte over våre to samarbeidsorganisasjoner i India. På ulike vis arbeider de for å gi evangeliet til Indias folk.

De har et hellig kall og er hengitt til å gi Guds ord til India. Alle medarbeiderne er indere. Mange av dem har høy utdannelse og er svært kompetente på sine ulike felt.

Bangalore

Bangalore, i delstaten Karnataka, regnes som den mest moderne storbyen i India. Her finnes bl. a. hovedsete for Indias stadig voksende IT-industri. Ikke uten grunn kalles Bangalore for "Den grønne byen", overalt finnes palmer, trær og blomstrende planter.


I Bangalore finner vi Logos Centre, hovedkontoret til NLCI (New Life Computer Institute) som i sin tid ble grunnlagt av Hildur og Arnfinn Andaas. I dag ledes arbeidet ved NLCI av Prabakar Norman.  Herfra koordineres 32 ulike bibeloversettelsesprosjekter.  Så langt er NT ferdig og utgitt på 2 språk.  Det drives bl.a. opplæring av ulike medarbeidere involvert i oversettelsesprosjektene og andre viktige støttefunksjoner for misjonærene. NLCI samarbeider tett med alle andre organisasjoner som er involvert i bibeloversettelsesarbeid i India.

Bibeloversettelse i India

Ny leder ved NLCI i Bangalore


Varanasi

Varanasi, i delstaten Uttar Pradesh, er hinduenes helligste by. Her går daglig tusenvis av pilgrimer til elven Ganges for å be, ofre og ta sine rituelle bad i den hensikt å vaske bort sine synder. For en hindu er det å dø ved Ganges ensbetydende med moksha (frelse) d.v.s. løsrivelse fra sjelevandringen. Hit kommer også store mengder turister fra hele verden for å se templene og oppleve hinduenes religiøse skikker.


I Varanasi finner vi hovedsetet for misjonen New Life League som ledes av K. V. Abraham. Herfra drives et stort og mangfoldig evangelisk arbeid. Evangelisering, menighetsplanting, evangelist/pastor-opplæring, barnehjem, skoler, kvinnegrupper med bl.a. yrkesopplæring, leseopplæring for voksne m.m.


Uttar Pradesh har 71 distrikter med tilsammen 160 millioner innbyggere. NLL driver nå arbeid i 6 av distriktene. Målet er å plante menigheter i alle 71 distrikter.
Noen tall:

1     barnehjem
5     skoler med tilsammen 7000 elever
56   heltids evangelister
27   hovedstasjoner for arbeidet
650 steder hvor det regelmessig holdes evangeliske møter
NLL har eget menighetslokale på 7 steder
NLL eier tomt på 3 steder hvor det er meningen å bygge menighetslokale


Video fra India 2014


© Geir Øynes 2018