Ny leder ved NLCI i Bangalore


Prabakar Norman sammen med Vidar Brautaset


Arbeidet med base i Bangalore vokser og utvikler seg stadig.  Saju George John har i lengre tid opplevd at Gud har ønsket å få fram nye ledere i NLCI, slik at arbeidet kan utvikles videre og visjonen videreføres.  Styret i NLCI har drøftet saken ved flere anledninger, men det er først nå i 2015 at de opplevde at tiden var inne til å gjøre endringer i ledelsen.

Saju George John

er nå gått av som øverste leder for NLCI og 1. september fikk NLCI ny direktør:  Prabakar Norman.

Det er arbeidet med bibeloversettelse som NLCI er mest kjent for, men det finnes også to andre viktige arbeidsområder i organisasjonen: Litteratur og utviklingsarbeid.

New Life Literature

Gjennom New Life Literature arbeides det med både trykking og distribusjon av kristen litteratur i India.  Blant annet leverer NLL til bibelskoler og kristne bokhandlere.

Nirmaan

De fleste av språkgruppene hvor det arbeides med bibeloversettelse har også andre store behov.  De ligger ofte langt etter andre deler av India når det gjelder samfunnsutvikling, økonomi, jordbruk, utdanning, helse, sosiale forhold og mye mer.  Stiftelsen Nirmaan ble opprettet under NLCI sin paraply for å yte bistand til disse gruppene.  For eksempel kan noe så enkelt som en brønn med rent vann kan får stor betydning for et lite lokalsamfunn.  Grunnleggende kunnskap om hygiene og sykdomsforebyggelse er viktig og ikke minst utdanning.  I India har alle rett til utdanning og staten er forpliktet til å sende lærere overalt.  Dette betyr likevel ikke at det finnes skoler overalt og det betyr heller ikke at kvaliteten på de skolene som finnes er god.  Også her kan en stiftelse som Nirmaan bidra ved å gjøre både behov og rettigheter kjent.

Saju George John

fortsetter som daglig leder for både New Life Literature og Nirmaan.  Han vil arbeide med å videreutvikle begge disse grenene av arbeidet.  Han vil også bruke en del av sin tid til samarbeidet mellom bibeloversettelsesorganisasjoner som kalles ”Last Command Initiative”.

Prabakar Norman

Den nye direktøren ved NLCI kommer fra en kristen familie i Karaikudi, Tamil Nadu.  Han ble frelst som ung og i studietiden var han aktivt med i en kristen studentorganisasjon. Her utviklet han et nærmere forhold til Herren og det var på denne tiden han viet sitt liv til Herrens tjeneste.

Han har en mastergrad i dataprogrammering fra Alagappa University.  Etter universitetet jobbet han som datalærer ved en skole for misjonærbarn.  Prabakar og hans kone Esther kom til NLCI i 1997.  De første årene var han leder for dataprogramavdelingen og ga teknisk støtte til bibeloversetterne.  Ettersom NLCI vokste fikk Prabakar etter hvert en overordnet administrativ rolle.  Han har vært prosjektleder for oversettelsesteamene i 12 språkgrupper i det sørlige India.  I de 18 årene han har arbeidet ved NLCI finner han størst glede i å se ulike samfunn få anledning til å lese Bibelskrifter på sitt eget språk og se at troen endrer deres liv.

Prabakar Norman


© Geir Øynes 2018