Minneord Frøys Hindar

PreviousMinneord om Frøys Hindar.


Frøys Hindar

Det var med sorg og sjokk vi mottok meldinga om at Frøys hadde forlatt denne verden 2. januar i år. Han hadde kjent seg sliten sist høst og fikk etter hvert problemer med magen. Ved en legetime lille julaften, ble han sendt til sykehuset i Kristiansand. Der viste prøvene at han hadde tykktarmskreft med spredning til lever og lymfer. Så gikk det hurtig nedover for Frøys, kroppen var overmannet av sykdommen.

Men 2. januar gikk det oppover. Englene bar ham til Abrahams fang, paradiset. Gud være lovet for evangeliets håp! Han er nå borte fra legemet, men hjemme hos Herren.

Frøys ble frelst som 19 åring i hjemtraktene Fåberg ved Lillehammer. Han har vært lærer på Hedmarktoppen tidlig på 70-tallet, ble rektor på Smyrna Bibelinstitutt mellom 1992-1997. I flere år var han redaktør av De Frie Evangeliskes organ: Det Gode Budskap. Han var forstander i Betania Lyngdal på 80-tallet, og har dessuten reist som forkynner i nord og i sør.

Frøys var svært glad i språk, og kunne både fransk, spansk, russisk, engelsk osv. Han var med Egil og Arne ved noen anledninger i Øst Europa, og fungerte som tolk i land etter land på disse misjonsreisene.

Også vi i Nytt Livs Lys fikk glede av den tankeklarhet og det lys han hadde i Guds Ord. Han var med og talte på de siste stevnene på Gautefall og på Ansgarskolen i Kristiansand. Vi setter stor pris på den forkynnelse han bar fram.

Så får vi huske på hans kjære Liv som sitter alene tilbake, sammen med barn og barnebarn. Sorg og savn er en del av det å være her i verden. Men en dag skal de rettferdiges salige ånder gjenforenes med et forvandlet legeme, og rykkes i skyer opp i luften, og som hele mennesker skal vi være sammen med Herren.  Frelsen (sluttfrelsen) er oss nærmere nå, enn da vi kom til troen. Det lider med natten, det stunder til dag!

La dette fylle oss med lovprisning og jubel!


Kr.sand 17/1-22, Vidar Brautaset. © Geir Øynes 2018