Minneord  Stig Andreasson


P1280238


Minneord om Stig Andreasson


Han ble født 21-2-1930 i Borås-traktene og døde i Moss. Han ble 90 år, og han var klar til han sovnet inn med sine kjære omkring seg. 

Han ble frelst på en leir på Oven 17 år gammel. Så traff han Åse Hagkvist i 1957, de giftet de seg og reiste som misjonærer til Frankrike. De var utsendt av Helgesesforbundet, en søstermenighet til Den fri evangeliske forsamling i Norge. 

De fikk tre barn Roland, Anne Maria og Erik og har tre barnebarn. Det lå tungt på Stigs hjerte dette med katolikkenes mørke, at de må få møte Jesus Kristus som frelser. I femti år virket som misjonær i Frankrike og Åse sto ved hans side, de vant mange for evangeliet og bygde forsamlinger. 

Da alderen kom og de måtte slutte i Frankrike, flyttet de til Moss og ble til velsignelse der, han ble med-eldste i Evangeliekirken. Stig skrev flere bøker og talte på TV og stevner og han skrev mye i bladet Evangelisten. Han var en belest person og fulgte med på den åndelige fronten. Stig og Åse var alltid med på Nytt Livs Lys sommerstevne, han hadde alltid bibeltime på lørdag formiddag, noe alle satte pris på. 

På stevne 2019 hadde han bibeltime over spørsmålet Jesus stilte: Mon jeg skal finne troen på jorden når jeg kommer? Vi kommer til å savne ham svært,  og vil huske på hans kone Åse i bønn. © Geir Øynes 2018