Om oss

Previous


Vi er en kristen misjonsforening som arbeider med å

  • reise økonomisk støtte til misjonsarbeid i India
  • arrangere et årlig sommerstevne i Norge

Ansvarlige i Bibelmisjonen Nytt Livs Lys:

  • Vidar Brautaset (styreleder)
  • Harald Elvegård
  • Ragnar Norum
  • Amund Sævland
  • Geir Øynes
  • Stein Åge Fuglestveit
  • Vigdis Oen Bakke (kasserer)
  • Tonny Lindeli (assisterende kasserer)

Alle arbeider for misjonen på frivillig basis.  Derfor har vi minimale administrasjonsutgifter.

Pionerene

Ekteparet Hildur og Arnfinn Andaas var pionermisjonærer som arbeidet i Asia i over 50 år. Vi støtter videreføringen av det arbeidet de drev og støttet i India.
Foruten India drev de arbeid i Japan, Hong Kong og Sri Lanka. Alle disse stedene drives fortsatt virksomheten med ett mål for øye: Spre Guds Ord til alle folkeslag!© Geir Øynes 2018