Parkering

Du som har egen bil og som skal bo på Ansgarskolen oppfordres til å parkere ved Frikirken, den ligger ca. 800 m forbi Ansgarskolen. 

Se kart nedenfor her. (B = Ansgarskolen, A = Frikirken, 1 = parkeringsplass)
© Geir Øynes 2018