Referat fra stevnet 2021


Det var med spenning vi reiste til Nytt Livs Lys sommerstevne i år. Et helt nytt kapittel skrives. Det er første stevnet som Arne Gundersen ikke var til stede. På åpningsmøtet onsdag ble dette markert med et tilbakeblikk på at både han og Stig Andreasson er nå flyttet hjem til Herren. 

Det var undertegnede som talte i dette møtet med utgangspunkt i 2. Pet 1,19: Profetordet står fast og er som en lampe som skinner på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem og Morgenstjernen går opp i våre hjerter

Torsdag formiddag stod Jermund Gjertsen i talerstolen. Han tok for seg Jesu gjenkomst, trøste-ordet for oss troende. Det var godt å lytte til budskapet.

ettermiddagen hadde vi misjonsmøte med India i fokus. Undertegnede informerte om situasjonen for våre brødre og søstre i India, hvor både fattigdom og sult preger folket i ekstra stor grad nå i korona tiden. Vi delte fra 2.Kong 7, der de fire spedalske kunne bringe godt budskap til et dødsdømt Samaria. Hvis ikke de sa ifra, falt det skyld på dem. Vi må spre det glade bud ut til både vårt folk og andre. Vi som har fått frelsen har ansvar å bringe det videre. 

Torsdagskveld stod Ludvik Karlsen i talerstolen. Han leste fra Joh 14, 1-11, og bar tydelig frem hvem det er som er veien. Det er fortsatt Jesus. Han var tydelig på at Guds folk må passe på hva de spiser og får i seg. Det serveres ikke bare rein kost fra våre møter. Det var en god ånd i møtene og mennesker ble bedt for.

Fredags formiddag hadde vi Charles Hansen som taler. Han hadde emnet: Guds plan med himmelen og jorden. Det var stor nåde over han og han fikk ført oss inn i planene som Gud har med sitt himmelske folk, menigheten, og med sitt jordiske folk, Israel.

Ettermiddagen hadde Eddie og Borghild Bakke, med info fra Spania, der de er misjonærer. Gud har leda de på underfullt vis der en etter en har blitt frelst. Selv om de betrakter arbeidet som et stangfiske, så er de trofaste med i arbeidet. Det er det som Herren skal lønne. 

Kvelden hadde Vidar Aronsen. Endatil når forfølgelsen i Kina øker, nekter de troende å gi opp. Flere og flere kommer til tro og mangelen på bibler er enorm. Det var sterkt å høre. Flere var fremme til forbønn.

Lørdags formiddag fortsatte Charles Hansen med sitt emne, og vi sitter beriket igjen og gleder oss i Herren. Vi sier med Paulus: Å, for en rikdom på visdom og kunnskap hos Gud! 

Lørdagskveld talte Leif Solheim med utgangspunkt i Luk 12, der fariseernes hykleri blir blottlagt av Jesus. Vi bes om å ta oss i vare for det. Leif Erik Hagen med venner var med og sang, og lokalet var stappfullt med de avstandsbegrensninger som gjaldt. 

Torsdag, fredag og lørdagskveld hadde vi dessuten uformelle samlinger inne i matsalen kl 22, der Leif Solheim hadde flere intervjuer, fikk folk til å komme med sine vitnesbyrd og flere sang. Sangere var ellers med i møtene underveis. 

Søndag formiddag skulle Asbjørn Froholt tale i møtet, men sendte beskjed tidligere i uka at han hadde fått bronkitt og dermed meldte frafall. Men da trådte Frøys Hindar inn på kort varsel og talte fra 1.Krøn 14, der David ble angrepet av filistrene da han var salvet til konge. Men David søkte alltid Herren, og Herren ga seier i rette tid. Vi kan også regne med Herren og gå mot de antikristelige krefter i vår tid. Vi trenger å ydmyke oss for Herren og skjønne at det er han som har makten.

Vi sitter med takknemlighet igjen etter dette stevnet. Herren var med å velsigna hele stevnet. Han hadde bana veien. Dermed kunne vi gå inn på en ryddet vei. All takk og pris til Jesus som lot oss kjenne festreisenes glede. Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade!

Det er med takknemlighet at vi har fått med ett nytt medlem i styret, Stein Åge Fuglestveit. Vi planlegger å ha stevne neste år i uke 29, fra 20-24 juli 2022. Vi kan dessverre ikke være på Gautefall, da de ikke blir ferdig med oppussing av hotellrommene før tidligst neste vinter. Så følg med på hjemmesida nyttlivslys.no og facebook sida eller her i nyhetsbrevet. Så vil info komme etter hvert. 

Til dere alle: Takk for stevnet i år!


ref: Vidar Brautaset © Geir Øynes 2018