Referat fra stevnet 2022

Next
Det er med stor glede og takknemlighet vi ser tilbake på stevnet i sommer. Mer enn 120 faste deltakere var påmeldt. Mange dagsbesøkende gjorde til at vi var mellom 200-300 mennesker på noen av møtene. Venner møttes igjen etter flere år, gjensynet gjorde godt og vi ble oppmuntret. Vi mintes Leif Solheim som har vært fast inventar på dette stevnet gjennom mange år, men som nå er hjemme hos Herren. Likedan Frøys Hindar som var med å talte både på Gautefall og på Ansgarskolen. De har gått foran, og vi kommer etter!

Vi starta onsdagskvelden med velkomst, sang av familien Brautaset og tale av undertegnede. Jeg løftet fram den gang David hadde blitt konge over hele Israel. Han ville finne Guds pakts ark, det viktigste instrument for Israel, og føre den til Jerusalem. Arken hadde vært forsømt i 70 år, enda den var selve hjertet for folket. Vi kan også forsømme Guds nærvær i vårt liv, da tar likegyldigheten over. Men der Herren kommer nær (representert ved paktens ark) der blir det overbevisning om sannheten, syndenød, gjenfødelser og utfrielser, og sann glede og fred i hjertene. Som vi behøver dette blant oss.

Torsdag formiddag løfta Jermund Gjertsen frem: Å være Guds barn – i denne tid. Vi ble ført inn i skriften hva det innebærer å være barn av Gud, 1.Joh 3,1-4. Hvilke fremtidsutsikter vi har, for vi skal bli Ham lik. Vi renser oss selv, slik Han er ren. Vi takker Jermund for at han deler fra Herrens forrådskammer.

Misjonsmøtet på ettermiddagen handla om arbeidet vi støtter i India; Bangalore og Varanasi. Der er en skare av vitner som på mange måter sprer evangeliet ut til det indiske folk, og vi er glad for å ha vært der og har sett arbeidet på nært hold. Det er et troverdig arbeid som det står stor respekt av. Måtte Herren velsigne sine egne der ute.

Torsdag kveld hadde vi Odd Bergum som predikant. Han begynte med å synge sangen: Hvor lenge er det siden du bøyde kne.. Så talte han fra Heb 10, om frimodigheten i Jesu blod til å gå inn for Gud. Hvordan er det når du er inn for Gud? Er du forknytt, eller opplever du at du kan si det som det er? Det ble et mektig møte der vi i avslutningen ba frem til forbønn, der flere kom og fikk åpne sitt hjerte for Jesus.

Fredag formiddag talte Jan Veiby ut fra å ta vare på hjertet fremfor alt vi tar vare på, for livet går ut fra det. Ord 4, 20-27. Å la Guds ord få rikelig rom. Sunne ord gir sunne tanker i hjertet. Da blir livet sunt og harmonisk. Som vi behøver Ordets tale i vår tid!

Ettermiddagsmøtet skulle misjonærene Eddie og Borghild Bakke ha, som de har hatt i mange år. Men på grunn av sykdom ble de forhindret i å være med. Steinar Handeland tok oppfordringa på strak arm og talte i dette møtet. Han løfta frem Guds plan utfra apostelmøtet i Jerusalem som vi kan lese om i Apg 15, som viser at Gud tar seg nå ut et folk av oss hedninger for sitt navn. Deretter skal Davids falne hytte gjenreises, det jødiske folk skal igjen bli et redskap for Gud, og resten av menneskene skal i Rikets tid søke Herren. Misjon ligger Herren på hjertet.

Kveldsmøtet fredag talte Vidar Aronsen om arbeidet i Kina og Nord Korea. Han fikk formidla misjonskallet. De andre trenger å bli frelst. Måtte vi fylles av den samme nød som Nehemja fikk da han hørte at murene i Jerusalem lå nede. Da gråt han og fastet. Hvor vi trenger vekkelse på dette punkt, at vi stiller oss disponibel inn for Herren i denne siste tid. Alle har ikke samme oppgave, men Herren åpner muligheter for den enkelte som gir Ham rom. Der var stor forløsning i møtet med mye forbønn for ulike behov i etter – møtet.

Lørdag formiddag talte Hermann Mentzoni ut fra Apg 1,1-14. Han var grundig i sin utleggelse av disse vers. Han belyste viktigheten av å være ikledt guddommelig kraft for å reise ut med evangeliet. Han fremholdt også Guds plan, der vi nå venter på en bortrykkelse av Jesu Kristi brud. Der var en god åndsatmosfære med mye trøst og oppmuntring for Gods folk i budskapet.

Lørdag kveld talte Ludvik Karlsen over Jonas som rømte fra Guds kall. Vi ble stilt overfor spørsmålet: Hvor er vi egentlig på vei? Hva er vårt ærend? Jonas ulydighet førte andre mennesker i dyp nød. Et vekkende budskap til troens folk. Mange var til forbønn etter dette møtet, og det var forløsende.

Det siste møtet søndag talte Asbjørn Froholt ut fra 2.Kor 5,11-21, om det å være en ny skapning. Han fikk hjelp av Steinar Handeland, der de samtalte fremme på talerstolen ut fra skriftene. Det ble et himmelsk møte som ingen kunne fått til å arrangere, Herren gjorde det! Vi sitter igjen med en takk til Herren som lot himmelen komme oss så nær. 

Flere sangere og musikanter var med å gjorde stevnet rikt å godt. Lars Ottar Eikeland sørget for svært god lyd. Vi er veldig takknemlig for at han tok på seg oppgaven.

Sverre Leif Lien sammen med Leif Erik Hagen, Kenneth Drange og Magne Drange tok seg av senkveldssamlingene med sang og vitnesbyrd. Det var ufattelig fint å være til stede i disse samlingene.

Ellers var mange involverte og gjorde en flott tjeneste i stevnet, der vi nok alle har blitt oppmuntra, flere opplevde fornyelse og en sjel ble frelst. Halleluja.

Da ser vi frem til nytt stevne neste år, om Herren drøyer med sitt komme og vi lever. Datoen er ikke klar før ut i august, men det blir opplyst så fort vi vet det, både i nyhetsbrevet, på facebook og på hjemmesida.

Til misjonen i India kom det inn i overkant av kr 150 000,-. Må Herren rikelig velsigne dere alle tilbake.


ref: Vidar Brautaset
© Geir Øynes 2018