Arne Gundersen taler - Ser vi den åndelige tilstand i vårt land?


Arne Gundersen sin tale på sommerstevnet 2015:

© Geir Øynes 2018