Jermund Gjertsen - Loven og Nåden


Jermund Gjertsen taler på sommerstevnet 2014:

© Geir Øynes 2018